ALBARAKA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

İTHALAT

Albaraka güvencesiyle ithalat ödemelerinizi işletme koşullarınıza en uygun seçeneklerle yapabilirsiniz.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Peşin Ödeme (Advance Payment)

 • İthal edilen mallara ait bedelin sevkiyattan önce ithalatçı tarafından ihracatçıya ödemesini gerektiren ön ödemeli bir finansman türüdür.
 • Peşin ödemede banka komisyonu ve masrafları diğer ödeme türlerine göre daha azdır.
 • Mal bedeli peşin ödendiği için indirim şansı doğabilir.
 • Karşılıklı güvene dayalı bu ödeme türünde satıcının (ihracatçının) mal bedelini peşin almasına rağmen malları göndermeme riski olabilir.

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

 • Mal teslimini ya da hizmetin yerine getirilmesini güvence altına alan vesaikin, belirlenmiş bir sürede ibraz edilmesiyle belirlenen ücret, mal ya da hizmetin ihracatçıya verileceğini taahhüt eden şartlı bir banka kredisidir.
 • Uluslararası ticarette garantili bir ödeme aracı olarak kabul edilen ve çok sık tercih edilen akreditif, ithalatçıyı da ihracatçıyı da koruyan bir işlemdir.
 • Ödeme mal teslim ya da hizmet süreci tamamlanmadan karşı tarafa yapılmayacağı için ithalatçı koruma altındadır.
 • İhracatçı mal teslim ya da hizmet sürecinin sonunda akreditif şartlarına uygun vesaiki bankasına ibraz ederek ödemesini alabilir.

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

 • Mal bedelinin sevkiyat sonrasında tahsil edilebilmesi için ihracatçının, vesaiki bankasına emanet etmesiyle gerçekleşen ödeme şeklidir.
 • Genellikle birbirini iyi tanıyan ihracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından tercih edilen bu yöntem, komisyon ve diğer masraflardan kaçınmak için sıklıkla kullanılır.

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

 • İhracatçının malı temsil eden belgeleri ithalatçıya doğrudan ya da bir banka aracılığıyla teslim ettiği ödeme türüdür.
 • Mal bedeli, malın gümrükten çekilmesinden sonra yapıldığı için ihracatçı açısından risk içerebilir.

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

 • Akreditif, vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme türlerinde kullanılabilen; ithalatçının sevk evrakında ek olarak yer alan poliçeyi kabul etmesi durumunda oluşan vadeli bir ödeme taahhüdüdür.
KOBİ VİTRİN