ALBARAKA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

KATILMA HESAPLARI

Katılma hesabınızı TL, Dolar, Avro ya da altın cinsinden açtırabilir, Albaraka'nın ticaret ve sanayi finansmanlarında faizsiz fon kullandırarak elde ettiği kâra ortak olabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

 • Albaraka'nın faizsiz finansman sağlayarak elde ettiği kârdan payınıza düşen miktarın hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
 • TL, Dolar, Avro ya da altın cinsinden katılma hesabı açtırabilirsiniz.
 • Katılma hesabınızı en az 500 TL, Dolar ya da Avro olarak başlangıç limitiyle açtırabilirsiniz.
 • 1 ay, 3 ay 6 ay ya da 1 yıl vadeli olarak hesap açtırabilirsiniz.
 • 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda dönemsel kâr payı seçeneğini tercih edebilirsiniz.**
 • Süresini kendiniz belirleyebileceğiniz (asgari 32, azami 1095 gün) vadeli katılma hesabı açtırabilirsiniz.
 • Hesabınızdaki parayı vade dönemlerinde çekebilirsiniz. (Paranızı Albaraka'nın özel izniyle döneminden önce de çekebilirsiniz.)
 • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesilir. Stopaj oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

(*)Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin resmi web sitesinde haftalık yayınlanan kar payı oranlarına göredir.

(**)2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar ile dönemsel kâr payı ödemeli (1 ay, 3 ay 6 ay ya da 1 yıl) hesaplarda vadeden önce en fazla 2 defa ve toplamda anaparanın %50'sine kadar kısmi çekim yapılabilir. Hesaptaki kâr payı anaparaya eklenemez, ayrı bir özel cari hesaba aktarılır. Bu kurallar dışında işlem yapılması halinde ya da hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda hesap için vade başlangıcından itibaren ödenmiş olan kârın %50'si geri alınır.

Stopaj Oranları

Türk Lirası için;
1 ay, 3 ay, 6 aylık vade grupları için %15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vade grupları için % 12
1 yıldan uzun vadeli (Dönemsel kâr payı ödemeli) hesaplar için %10
Dolar ve EURO Katılma Hesapları için;
1 ay, 3 ay, 6 aylık vade grupları için %18
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vade grupları için % 15
1 yıldan uzun vadeli (Dönemsel kâr payı ödemeli) hesaplar için %13
Altın Katılma Hesapları için;
1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık vade grupları için %15

BAŞVURU BELGELERİ

Katılma hesabı açtırmak için aşağıda istenilen belgelerle birlikte size en yakın Albaraka Şubesi'ne uğrayabilirsiniz.

Türkiye'de yerleşik T.C. vatandaşı gerçek kişiler

1. Kimlik belgesi: T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi ya da pasaport

2. Adres belgesi: Son üç ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, elektrik, su, vb.), yerleşim yeri belgesi ya da resmi makamlar tarafından düzenlenmiş adres bilgisinin yer aldığı herhangi bir belge.

Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişiler

1. Kimlik belgesi: Pasaport ya da ikâmet tezkeresi

2. Yabancı kimlik numarası

3. Adres belgesi: İkâmet tezkeresi, adres bilgisi içeren pasaport, son üç ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, elektrik, doğalgaz, su, vb.) ya da resmi makamlar tarafından düzenlenmiş adres bilgisinin yer aldığı herhangi bir belge.

Yurtdışında yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişiler

1. Kimlik belgesi: Pasaport ya da kimlik belgesi*

2. Vergi Kimlik Numarası

3. Adres belgesi: Adres bilgisi içeren pasaport ya da ilgilinin yaşadığı ülkedeki adresini gösteren son üç aya ait fatura fotokopisi (bu belge faks, e-posta ya da posta yoluyla şubemize ulaştırılabilir.)

(*)a) "Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Anlaşması"na taraf ülkelerin en fazla üç aylık bir süre için Türkiye'yi ziyarete gelen ve ticari amacı olmayan vatandaşlarının kendi ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri (hudut kapılarında doldurulması zorunlu olan giriş çıkış formuyla birlikte)
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik kartı (K.K.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen)

NOT: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 27. maddesine göre Türk vatandaşlığını kaybedenler yabancı statüsünde kabul edilirler..

SİGORTA

 • Gerçek kişilere ait hesapların toplamının 100.000 TL'ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından güvence altındadır.
 • Kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil yurt dışındaki şube ve iştiraklerinde açılan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında yer almaz.
 • Faaliyet izninin sona ermesi durumunda katılma hesaplarına ilişkin ödemelerde iznin kaldırıldığı tarih esas alınır ve tasfiye bilançosu üzerinden hesaplama yapılır. Miktar belirlenirken birim hesap değeri esas alınır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Döviz üzerinden açılan hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.
 • Ortak özel cari hesap ya da katılma hesabı bulunan kişilerin payları belli ise sigorta tutarı dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her kişi için sigorta tutarını aşmamak kaydıyla ödeme yapılır.

KÂR PAYLAŞIM ORANLARI

İlk olarak belirtilen oran hesap sahibinin, diğer oran bankanın kâr paylaşım oranını gösterir.

TL HESAPLAR İÇİN KÂR PAYLAŞIM ORANLARI
TUTAR  500-24.999 25.000-249.999 250.000 - 999.999 1.000.000 ve Üzeri
VADE (%) (%) (%) (%)
1 AY 80-20 80-20 80-20 80-20
3 AY 81-19 82-18 83-17 84-16
6 AY 82-18 84-16 85-15 86-14
1 YILA KADAR 85-15 87-13 90-10 92-8
1 YIL VE DAHA UZUN VADELİ DÖNEMSEL KÂR PAYI ÖDEMELİ HESAPLAR
1 AYLIK  ÖDEMELİ 83-17 85-15 86-14 87-13
3 AYLIK  ÖDEMELİ 84-16 86-14 87-13 88-12
6 AYLIK  ÖDEMELİ 85-15 86-14 88-12

89-11

YILLIK ÖDEMELİ 85-15 87-13 90-10 92-8

* Bankanın zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yarısıdır.

USD & EUR HESAPLAR İÇİN KÂR PAYLAŞIM ORANLARI
TUTAR  500-24.999 25.000-249.999 250.000 - 4.999.999 5.000.000 ve Üzeri
VADE (%) (%) (%) (%)
1 AY 60-40 61-39 62-38 60-40
3 AY 61-39 62-38 63-37 60-40
6 AY 62-38 63-37 64-36 60-40
1 YILA KADAR 64-36 65-35 68-32 60-40
1 YIL VE DAHA UZUN VADELİ DÖNEMSEL KÂR PAYI ÖDEMELİ HESAPLAR
1 AYLIK  ÖDEMELİ 61-39 62-38 65-35 60-40
3 AYLIK  ÖDEMELİ 62-38 63-37 66-34 60-40
6 AYLIK  ÖDEMELİ 63-37 64-36 67-33 60-40
YILLIK ÖDEMELİ 64-36 65-35 68-32 60-40

* Bankanın zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yarısıdır.

ALTIN HESAPLAR İÇİN KÂR PAYLAŞIM ORANLARI
1 AY 50-50
3 AY 50-50
6 AY 50-50
1 YILA KADAR 50-50

* Bankanın zarara katılma oranı, kâra katılma oranının yarısıdır.

KOBİ VİTRİN