ALBARAKA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

KAMPANYA VE ANLAŞMALAR

 • DEVLET DESTEK KREDİLER VE HİBELER

  Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle küçük ve orta ölçekli işletmeleriniz için finansal destek alabilir, yatırım planlarınızı hayata geçirebilir ve kârlılığınızı artırabilirsiniz.

  Özellikler

  Küçük ve orta ölçekli işletmelerinizi büyütmek için yatırım desteği alabilirsiniz.

  Yeni iş kurmak, mevcut tesisinizi büyütmek, hammadde temin etmek, mevcut teknolojinizi yenilemek, yeni iş yerine taşınmak, teminat mektubu edinmek, ihracat ya da ithalat yatırımlarınızı artırmak için finansal destek alabilirsiniz.

  Kredinin %80'ine kadar sunulan kefalet* avantajından yararlanabilir, işletme başına 1.000.000 TL, aynı risk grubunda ise 1.500.000 TL’ye kadar finansal destek alabilirsiniz.

  Başarıyla hayata geçeceğine inandığınız orijinal iş fikirleriniz var fakat yeterli sermayeniz yoksa, Albaraka'dan finansal destek alabilirsiniz.

  KOBİ, tarımsal işletme sahibi, çiftçi, kooperatif, esnaf, sanatkâr, kadın ya da genç girişimciyseniz Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanabilirsiniz.**

  Kredinizi kurumsal finansman desteği (işletme kredisi), finansal kiralama işlemi olarak ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi kredi olarak kullanabilirsiniz.

   

  (*) Kefalet miktarı fon ve kâr payı toplamının %75’ini aşmamak koşuluyla işletme başına 1.500.000 TL’yi, aynı risk grubunda ise 2.000.000 TL’yi aşamaz

  (**) En az iki bilanço dönemi faaliyette bulunulması ve faaliyetlerin aktif olarak sürdürülmesi, vergi ve SGK borcunun olmaması ya da borcun yapılandırmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması gerekir.

KOBİ VİTRİN