ALBARAKA İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

KREDİ GARANTİ FONU

Orijinal ve uygulanabilir olduğuna inandığınız iş fikirleriniz varsa gelin, hayallerinizi birlikte hayata geçirelim.

ÖZELLİKLER

  • Başarıyla hayata geçeceğine inandığınız iş fikirleriniz var fakat yeterli sermayeniz bulunmuyorsa, Albaraka'dan finansal destek alabilirsiniz.
  • Küçük ve orta ölçekli işletmelerinizi büyütmek için yatırım desteği alabilirsiniz.
  • Kredinin %80'ine kadar sunulan kefalet avantajından yararlanabilirsiniz.
  • KOBİ, tarımsal işletme sahibi, çiftçi, kooperatif, esnaf ya da sanatkârsanız; Kredi Garanti Fonu kefaletinden* yararlanabilirsiniz.
  • İşletme sermayesi ve yatırım ihtiyacınıza yönelik, vadesi 6 ile 48 ay arasında değişen nakdi ve gayri nakdi kredi ihtiyaçlarınız için kefalet desteği alabilirsiniz.
  • Kredinizi kurumsal finansman desteği (işletme kredisi), finansal kiralama işlemi olarak ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi kredi olarak kullanabilirsiniz.

(*)Kefalet miktarı fon ve kâr payı toplamının %75'ini aşmamak koşuluyla işletme başına 1.500.000 TL'yi, aynı risk grubunda ise 2.000.000 TL'yi aşamaz.

KOBİ VİTRİN